Koffiepraötje        

 

 

 

 

                           

 

 

februari 2008

 

Redactie      Hendrika Dijkman  / Gerrie Nijhof (hendrikadijkman@hetnet.nl)

Productie     Jannie Dinkelman

 

Sluitingsdatum kopij april nummer: 15 maart 2008

 


Van het bestuur

In memoriam Albert Wanschers.

In februari 2006 is Albert Wanschers ons bestuur komen versterken als penningmeester. Met de bestuurswisseling nam hij de taak van Ab Hamer over. Dit werk deed hij op de voor hem zo eigen voortreffelijke wijze: accuraat, duidelijk en kort.

Tijdens een korte vakantie in oktober met zijn familie werd hij plotseling getroffen door een hartinfarct. Ver van huis (in Antwerpen) vochten specialisten voor zijn leven en stond Riki met de kinderen er hoegenaamd alleen voor, wachtend op beterschap.  Het heeft niet zo mogen zijn. Op 27 november overleed Albert aan de gevolgen van zijn ziekbed.

Albert heeft vele functies vervuld tijdens zijn leven. Dit werd goed duidelijk toen hij rond de tijd van Sinterklaas ten grave werd gedragen.

Albert we danken je voor je inzet, je was een fantastisch medebestuurder.

We wensen Riki, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

 

Wijziging redactie Koffiepraötje

Eind vorig jaar hebben we versterking voor de redactie van het Koffiepraötje gekregen: Jannie, Gerrie en Thea. Mede om gezondheidsredenen heeft Annie Postel aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor dit blad.  Samen met Hendrika Dijkman heb je een prachtig nieuwsblad opgezet.  We zijn je dan ook veel dank verschuldigd voor al je werk en wensen je beterschap en sterkte in de komende tijd. Bestuur en redactie van het Koffiepraötje.

Rita Asselman, secretaris SVWB

 

Vrijwilligersbijeenkomst

Op de vrijwilligersbijeenkomst op maandag

3 maart  zal in aansluiting op de vergadering een kleine brandoefening worden gehouden. Hiervoor dient men zich wel op te geven en de kosten hiervoor bedragen € 5,- per persoon. Uitnodiging volgt!

Joke Klein Geltink coördinator vrijwilligers

 

Filmhuis Barchem

Op donderdag 7 februari wordt de film La Tourneuse de pages  (de bladomdraaister) vertoond, volgende filmavond is op 6 maart.

Gerard Reesink, coördinator, tel. 442 509

 

De stamtafel

De wekelijkse bijeenkomst tussen 14.00 en 16.00 uur in “De Woonplus” is op de volgende data: 6, 13 en 27 februari en 5, 19 en 26 maart

Annie Luesink, coördinator, tel. 441 213

 

Van de bewoners

Sinterklaasavond

De bewoners van de Woonplus werden verrast door smaakvol ingepakte cadeautjes, die de Zonnebloem-pieten aan de deur kwamen brengen.

Encore

Op 18 december zong Encore kerstliederen in de recreatieruimte voor een klein publiek maar met een mooie akoestiek en werd er een verhaal verteld.

Kasoavond

Op 22 december werd er in een sfeervolle ambiance kasoavond gevierd met pannenkoeken naturel of met worst of spek gebakken door Herman Nijenhuis. Joke Klein Geltink vertelde het verhaal “De Adventskalender” en samen zongen we een aantal kerstliedjes.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op drie januari kwamen velen naar de nieuwjaarsbijeenkomst, waar Gerrit Norde leuke Achterhoekse verhalen voorlas. Bakker Jansen bracht oliebollen en Annie Luesink had nieuwjaarsrolletjes gebakken. Frank Bannink verwende ons alle feestdagen met wat lekkers.

Thea de Wolf, bewoner.

 

Wisselexpositie

Henk Braakhekke is algemeen bekend als fotograaf van de krant.

De interesse in fotograferen was er altijd al. Toen er in de oorlog bij hem thuis een fototoestel van de soldaten was blijven liggen was dat dikke pret. In militaire dienst leerde hijzelf de foto’s te ontwikkelen. Midden jaren zestig begon hij voor een weekendkrant te fotograferen en vanaf juli 1969 ging hij fulltime aan de slag als fotograaf.

Heb je hier een studie voor gevolgd?

Ja, alleen een schriftelijke cursus  reportagefotografie. De leukste herinneringen en unieke foto’s zijn die van een militaire tank die door een brug zakte en de vele koninklijke bezoeken, in de hele regio tot in een huiskamer toe, waar hij onverwacht binnenkwam. Verder waren er door de jaren heen veel actuele onderwerpen, zoals diverse demonstraties b.v. bij de atoomkelder in Eibergen. Hij was veertig jaar lang zeven dagen in de week in touw om alles op de gevoelige plaat vast te leggen.

Gerry Nijhof

 

Kunstroute

Er is met Pasen, op 23 en 24 maart weer een kunstexpositie in “Het Station” Openingstijd van 12.00 tot 17.00 uur.

In de koffiekamer exposeert Henk Harkink van de Omloop 7, Barchem met werkstukken, gemaakt van stukjes ijzer.

In de recreatieruimte worden foto’s tentoongesteld van Gerrit Mensink uit Barchem.

Gerrit Mensink kunstcommissie

 

Seniorensoos Barchem

De volgende soosmiddagen zijn op woensdag 20 februari, dan komt Hanna Lutke Willink met reisverslag over China en 12 maart wordt verzorgd door de Zonnebloem.

Dina Stokkink, voorzitter, tel. 451 437.

 

Biljartclub “Het Station”

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld.

De biljarters van ”Het Station” hebben het bij de persoonlijke kampioenschappen bij “In de Groene Jager” goed gedaan. Zij vormden de helft van de deelnemers en hebben de halve - en zelfs de finale gehaald.

Herman Luesink, coördinator tel. 441 213.

 

Koersbal in De Wingerd

Onder leiding van Joop Nijenhuis wordt er volgens de officiële regels gespeeld op vrijdag

1, 15 en 29 februari en 14 en 28 maart

De middagen zijn 14.00 en 16.00 uur.

Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel.441 264.

 

Wist u dat ?