Koffiepraötje        

 

 

 

 

                           

 

 

april 2008

 

 

Redactie      Hendrika Dijkman en Gerrie Nijhof               hendrikadijkman@hetnet.nl

Productie     Jannie Dinkelman                                        jandinkelman@hotmail.com

 

Sluitingsdatum kopij juni nummer:  15 mei 2008

 

 

Van het bestuur

Op de jaarvergadering, 4 februari, heeft Jo Nijenhuis, hoofd huishoudelijke dienst als bestuurslid afscheid genomen en is ons bestuur aangevuld met Mini Garretsen, die haar plek binnen het bestuur heeft overgenomen. Al sinds het oprichten van de stuurgroep in 1996 maakte Jo hiervan deel uit. Zij was  betrokken bij de Bejaardensoos, de Hervormde kerk, de Begrafenisvereniging en de Dagopvang. In  2002 was het dan zover: de Stichting werd opgericht. In het begin was Jo coördinator vrijwilligers en zelfs even secretaris. Zij was en blijft het aanspreekpunt voor bewoners en dorpelingen en had zichzelf erg veel taken toebedeeld.  Het was dan ook voor de hand liggend dat zij hoofd huishoudelijke dienst werd.

Jo heeft er alle vertrouwen in dat haar opvolgers het prima zullen redden. Maar we verliezen haar nog niet uit het oog.  Ze blijft  nog vele taken vervullen.

Ook de functie van penningmeester is inmiddels ingevuld. In de persoon van Gerrit Haijtink hebben we een opvolger gevonden voor de plotseling vacante bestuursfunctie van penningmeester. Gerrit is al enigszins bekend met het reilen en zeilen binnen “Het Station” in verband met zijn vrijwilligerswerk bij de biljartclub van de Woonplus waar hij geregeld een balletje stoot.

Als bestuur zijn wij dan ook blij dat we weer compleet zijn en wij wensen hen dan ook veel succes en dat zij met veel plezier hun taak zullen vervullen.

 

Feestelijke avond op vrijdag 30 mei!

We willen bewoners en vrijwilligers er al vast op attenderen om de avond van vrijdag 30 mei vrij te houden. Wij willen dan op gepaste wijze vieren dat het vijf jaar geleden is dat de eerste bewoners op “Het Station” zijn komen wonen.

Een uitnodiging zal spoedig volgen.

Rita Asselman, secretaris SVWB

 

Bedankje

Ik, Jo Nijenhuis, wil een ieder heel hartelijk bedanken die mij het vertrouwen hebben gegeven om in het bestuur zitting te hebben. Veel mensen heb ik leren kennen en waar ik gezellige dingen mee heb gedaan. Ik blijf wel koffie schenken, spelletjes doen en ander

vrijwilligerswerk. Ook de sleutel blijft in ons bezit, dus alles gaat op dezelfde voet verder.   Nogmaals hartelijk dank!

Jo Nijenhuis

 

Vrijwilligersbijeenkomst

De bijeenkomst werd door Linie Esselink geopend, bij afwezigheid van Joke Klein Geltink. In het bijzonder werd Henk Luesink van de Barchemse brandweer welkom geheten. De opkomst was deze keer niet zo groot.

Het fietstochtje voor de vrijwilligers wordt dit jaar georganiseerd  door Jo Nijenhuis en Henny Stegeman. Voor de vrijwilligers is er op 30 mei a.s. een gezellige avond.

Voor het biljarten is veel belangstelling, de stamtafel met spelletjes loopt goed, de filmavond is een succes, de boekenkast wordt geregeld aangevuld met nieuwe boeken en bij het koersbal is de deelname gemiddeld veertien personen. Tijdens het optreden van het koffiekoor wordt er door de bewoners uit volle borst meegezongen.

Na de pauze  nam Henk Luesink ons mee naar de parkeerplaats, waar hij ons liet zien hoe we met verschillende blusapparaten zelf een binnenbrandje kunnen blussen.

Volgende bijeenkomst 20 oktober 2008. 

Rikie Morgenstern

 

Wisselexpositie

Bram de Wolf is de eerste bewoner van “Het Station” die een expositie houdt van zijn creatieve werken, gemaakt na zijn pensionering. Als geboren Amsterdammer ging hij voor zijn werk als elektrotechnicus in Maassluis wonen. In 1985 ging hij in de VUT en om een invulling te geven aan zijn vrije tijd werd hij lid van een teken- en schilderclub. Hij werkte veel met acrylverf en Oost-Indische inkt. In dat twintig jaar lidmaatschap heeft hij zich in allerhande onderwerpen en ideeën verdiept en van die resultaten kunt u nu genieten. Ook maakten ze als groep leuke excursies, o.a. naar Parijs. Na zijn verhuizing naar Barchem stopte hij met zijn hobby. Wel geeft hij nu zijn kleinkinderen adviezen en tips in hun creatieve ontwikkeling. Voor u allen een leuk idee om deze tentoonstelling te gaan bekijken.

Hendrika Dijkman

 

Van de bewoners

In het filmhuis worden de laatste maanden erg mooie films gedraaid.  Hanneke en Gerard Reesink besteden veel aandacht aan de keuze van de films. Ook de twee echtparen die ons van koffie en thee voorzien worden eens extra

bedankt. Bij het koersbal viel mij op dat de techniek van de mensen goed vooruit was gegaan. Ook de seniorensoosmiddag, verzorgd door de Zonnebloem, was een geweldig succes met de Barkelvrouwleu uit Eibergen en voor de Paasdagen staat  alweer een prachtige paasmand op de tafel in de koffiekamer.

Thea de Wolf, bewoner.

 

De stamtafel

De wekelijkse bijeenkomst tussen 14.00 en 16.00 uur in “De Woonplus” is op de volgende data: 2, 9 en 23 april en 7, 14 en 25 mei.

Annie Luesink, coördinator, tel. 441 213

 

Seniorensoos Barchem

De volgende soosmiddagen zijn op woensdag 16 april met een boerendansgroep en 21 mei het reisje.

Dina Stokkink, voorzitter, tel. 451 437.

 

Biljartclub “Het Station”

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld.

Herman Luesink, coördinator tel. 441 213.

 

Koersbal in De Wingerd

Onder leiding van Joop Nijenhuis wordt er volgens de officiële regels gespeeld op vrijdag 11 en 25 april en 9 en 23 mei 2008

De middagen zijn van 14.00 tot 16.00 uur.

Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel.441 264.

 

Filmhuis Barchem

Op donderdag 3 april en 1 mei (hemelvaartsdag) kunt u weer film kijken.

Gerard Reesink, coördinator, tel. 442 509

 

Wist u dat ……………………………… ???????

………   het telefoonnummer Centrale Meldpost Vrijwilligershulp  254 444  is?

………   het telefoonnummer van Sensire,   0900 8856 dag en nacht bereikbaar is?

………   het telefoonnummer van Spectrum Wonen, voor eventuele klachten, storingen van lift e.d., 24 uur per dag bereikbaar is onder nummer 222 077?

………   oud papier de eerste maandag van de maand wordt opgehaald, als u het op         7 april en 5 mei vóór 12 uur bij uw eigen deur zet?

………   het koffiekoor zingt op 26 april en 24 mei 2008?

ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ