Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Oprichting
Om het welzijn van de bewoners van Het Station te bevorderen, werd door de werkgroep Woonplus Barchem in oktober 2002 een stichting opgericht: "Stichting Vrienden Woonplus Barchem".
__________________________________________________________________________________
Doel
Conform de statuten van de stichting wordt niet alleen aan de bewoners van Het Station gedacht, maar worden ook andere Barchemers bij de activiteiten betrokken
De opdracht is het ter hand gestelde budget te besteden.
__________________________________________________________________________________
Wat gebeurt er?
Er is gelegenheid om 's ochtends gezamenlijk koffie te drinken en bij te kletsen.
Verder worden er spelletjes georganiseerd, is er gelegenheid tot biljarten, kan men koersballen, wordt er gezamenlijk gezongen en kan men maandelijks filmkijken.
Onder het kopje "activiteiten" leest u op welke datum de activiteiten plaatsvinden.

Op hoogtijdagen worden er speciale bijeenkomsten georganiseerd (bijvoorbeeld met Barchems Feest en Kerstmis).

In het Station worden (kunst) wisseltentoonstellingen gehouden.

Tweemaandelijks wordt de nieuwsbrief 't Koffiepra÷tje uitgebracht.
__________________________________________________________________________________
Ondersteuning
Om dit alles te realiseren heeft de stichtting vrijwilligers en financiŰle ondersteuning nodig.

Wilt u als vrijwilliger uw steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij info@woonplusbarchem.nl
__________________________________________________________________________________