Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Verhuur De Woonplus Barchem
De woningcorporatie Viverion (voorheen: Spectrum Wonen) heeft in Barchem een wooncomplex waar wonen, zorg en welzijn zijn gecombineerd. Het complex Station Barchem gelegen aan de Borculoseweg 4 te Barchem is sinds februari 2003 bewoond. De Woonplus Barchem bestaat uit 16 zelfstandige woningen, die bij voorkeur aan Barchemse bewoners worden toegekend. In een aantal wonen mensen die zorg van buitenaf (extra muraal) ontvangen.

Indicatie
Om voor de zorg van buitenaf in aanmerking te komen is een speciale indicatie nodig die wordt afgegeven door het Centrum Indicatie Zorgstelling (CIZ), telefoonnummer 0575  58 11 22.
U kunt hier meer over lezen in de folder van het CIZ: "Hulp nodig? Het CIZ helpt u verder." of via www.CIZ.nl
De indicatiegegevens worden door het CIZ afgegeven aan de organisatie die de zorg levert in
De Woonplus Barchem. Dit is momenteel Sensire.

Regeling Verhuur
Zodra de huur van een woning van De Woonplus Barchem wordt opgezegd bij Viverion, treedt Viverion in overleg met de zorgleverancier.
Als niet alle zorgplaatsen bezet zijn, draagt de zorgleverancier één kandidaat voor. De woning wordt in dat geval te huur aangeboden aan deze kandidaat.
Indien het aantal zorgplaatsen reeds bezet is, maar er toch een urgente kandidaat is voor zorg van buitenaf dan vindt er overleg plaats vinden tussen de zorgleverancier en Spectrum Wonen. Leefbaarheid en zorg voor elkaar en wonen met elkaar zal in de uiteindelijke beslissing een grote rol spelen.
Wordt er geen kandidaat voor zorg van buitenaf geplaatst dan wordt de vrijgekomen woning door Viverion volgens het reguliere verhuursysteem verhuurd.

Regulier verhuursysteem
Viverion verhuurt haar woningen aan doorstromers volgens het optiemodel.
Doorstromers zijn huurders van Viverion.
Kernpunten zijn:
-    U kunt uw voorkeur voor een bepaalde straat/woningtype aangeven via een optie.
-    U mag onbeperkt opties nemen op woningen waar u graag wilt wonen.
-    Een vrijkomende woning wordt eerst via het optiemodel aangeboden aan een doorstromer.
-    Indien er voor een vrijkomende woning meerdere kandidaten zijn, wordt de rangorde bepaald door de inschrijfdatum.

Dit betekent dat de opgezegde woningen voor De Woonplus Barchem in eerste instantie te huur worden aangeboden aan huurders van Viverion met een optie op De Woonplus Barchem. De eerste optienemer op de lijst, die aan de inkomensvoorwaarden voldoet, krijgt de woning aangeboden.

Zijn er geen optienemers voor De Woonplus Barchem dan wordt de woning aangeboden via het lotingmodel op internet aan woningzoekenden van 60 jaar en ouder die op zoek zijn naar een seniorenwoning van Viverion.

Meer weten?
Indien u meer informatie wilt, onder www.viverion.nl staat veel informatie en kunt u zelf zaken regelen, zoals een reparatieverzoek of het aanvragen van een onderhoudsabonnement.
Natuurlijk kunt u ook nog bellen, van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 088-3213210.