KOFFIE PRAÖTJE
oktober 2011

Redactie: Hendrika Dijkman / Gerrie Nijhof
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij decembernummer: 15 november 2011

Van het bestuur
Barchemsfeest is weer achter de rug. De vernieuwde dinsdagavond is samen met Contact en Crescendo succesvol gebleken. Deze keer zijn we met Bello achter de muziek aan gegaan! Onderweg werd er nog twee keer een stop gemaakt om de buurt de gelegenheid te geven een drankje te schenken. Na afloop was er een klein concert in het Atrium van de Woonplus onder het genot van een hapje en een drankje. We hopen volgend jaar op meer publiek tijdens het concert in de Woonplus.
Op zaterdagochtend mochten we weer een aantal extra koffiedrinkers ontvangen om daarna samen naar de allegorische optocht te kijken. De wagens waren weer prachtig, de mooi uitgedoste loopgroepen ook niet te vergeten.

Uitje bewoners naar Annie Cactus/de Heikamp op 8 september
Ondanks het slechte weer kon het reisje met Bello een geslaagd uitje genoemd worden. Grotendeels zaten we toch binnen. Bij Annie Cactus werd op koffie/thee met eigen gebakken koek getrakteerd. Na de bezichtiging van cactussen, oude attributen van de Historische Vereniging en de modeltreintjes werd de reis naar de Heikamp voortgezet, nadat iedereen een cactusje had uitgezocht.
Bij de Heikamp werd genoten van een heerlijk pannenkoekmenu met soep, een pannenkoek naar keuze en een ijsje of kop koffie toe. Bij het instappen voor de terugreis naar Barchem was er een overvloed aan hemelwater. In Barchem aangekomen was het zonnetje haast weer doorgebroken, zodat iedereen droog thuis kon komen.

Vrijwilligersoverleg
Op maandag 17 oktober is er weer een vrijwilligersoverleg met als gastspreker Marjan Visser van de Brandwondenstichting. Zij zal geheel kostenloos een voorlichting verzorgen over brandwonden en preventie. Wel is gevraagd om een donatie aan de Brandwondenstichting te doen, er zal een collectebus aanwezig zijn. De uitnodigingen zijn inmiddels bezorgd.

Feestmaand 150 jaar Hervormde Kerk Barchem
Ook de Woonplus zal worden betrokken in deze maand. Op 15 oktober zal er een modeshow door de Vrouwen van Nu worden gegeven in de kerk en de recreatieruimte, koffiekamer van de Woonplus. En op 22 oktober kunnen Barchemers hun (verborgen) talenten tonen in het Atrium en recreatieruimte van de Woonplus.
Rita Asselman, secretaris

Van de bewoners
In de vakantieperiode is het ook in de Woonplus wat rustiger. Toch heb ik van Thea de Wolf nog wel wat gegevens doorgekregen die ik u graag wil laten weten.
Allereerst het droevige bericht over Dick Koertse. Hij overleed op 20 juli in het ziekenhuis in Zutphen na een ernstig ziekbed. We leven mee met zijn familie en wensen ook Gerrie Hogevonder veel sterkte toe.
De picknick van de "Zonnebloem" op woensdagmiddag 10 augustus was een succes. Op 13 oktober volgt nog een bustocht.
De opening van de Paarden4daagse van de Bergmenners werd gehouden op dinsdagavond 16 augustus. Bijna alle rijdende leden en enkele andere deelnemers presenteerden zich met een rijtoer door Barchem. Tegenover "Het Station" werd een stop gehouden en de bewoners werden uitbundig getrakteerd. Een prachtige avond!
Eind augustus was het Barchems feest, u allen wel bekend. Het weer was goed. De rondgang door de versierde straten van Barchem en Zwiep met "Bello" was een succes. Ook Crescendo zorgde na afloop nog voor een aantal muzieknummers onder het genot van een hapje en een drankje. De optocht op zaterdagmorgen was er één van grote klasse. Wat was daar veel werk van gemaakt! Vanaf de stoelen voor de Woonplus konden we er tweemaal van genieten.
Bewonersuitje naar Annie Cactus en de Heikamp met "Bello" was een geslaagde middag, ondanks het minder mooie weer.
Koersbal en jeu de boules spelen ging in de zomer gewoon door en nu zijn we weer in ons "normale" ritme met rust en regelmaat in ons programma.
Hendrika Dijkman

Wisselexpositie
Fietje Stegeman uit Laren exposeert schilderijen. Altijd al was ze veel aan het tekenen, wat even op de achtergrond kwam toen er kinderen kwamen. Nadat ze van Lochem naar Laren was verhuisd en zich aanmeldde bij de NBvP-Vrouwen van Nu, waren er verschillende cursussen. Een schildercursus trok haar aandacht. Ze begon midden jaren 80 met les in aquarelleren. In de negentiger jaren pakte ze het tekenen weer op, waaronder ook portrettekenen. Maar eind goed al goed, ze ging weer schilderen, nu op doek met acrylverf. Ze volgde nog weer lessen, nu bij Maria van der Meer in Lochem. Ze kan er geen genoeg van krijgen, als ze naar boven gaat om te strijken, komt ze achter de schildersezel terecht. Als ze niet goed in haar vel zit, gaat ze schilderen, ze kan dan echt haar emoties erin kwijt. Haar gevoel staat op het doek.
Gerry Nijhof

De Stamtafel
Op 5, 12 en 26 oktober en 2, 9, 23 en 30 november staan de spelletjes weer klaar.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 44 16 43

Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 14 en 28 oktober en 11 en 25 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 44 12 64

Biljartclub "Het Station"
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld.
Gerrit Haijtink, coördinator tel. 44 12 78

Filmhuis Barchem
De filmavond is op donderdag 6 oktober en 3 november.
Thea Kramer, coördinator, tel. 44 24 11

Seniorensoos Barchem
Op 19 oktober de Harmonicaspelers in 't Onderschoer en 16 november Faunabeheer en onderhoud in "In de Groene Jager".
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418

Jeu de Boules
Op dinsdag- en donderdagmiddag komen de deelnemers bij elkaar om met elkaar te spelen.
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264

De vrijwilligers van de Woonplus
Maken van hun werk een hele klus
Altijd een gezellig koffiepraatje
Met lekkere koek of een chocolaatje.
Film, bloemen of een spel
Het bevalt de bewoners wel.


Wist u dat ……………………………… ???????
……… oud papier op maandag 3 oktober en 7 november weer wordt opgehaald?
……… het koffiekoor weer komt zingen op 29 oktober en 26 november a.s.?
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem