Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
_____________________________________________________________________________
    
      1-9-2021
           Actuele samenstelling spelcommissie

De spelcommissie bestaat momenteel uit:
Aloys Hummelink – secretaris / notulist
Peter Rappel – spelcoördinator
Bertus Bannink – baancoördinator en spelleider donderdaggroep
Nel van Oostrum – spelleider dinsdaggroep

_____________________________________________________________________________
    
      31-05-2011
           Han Beumer winnaar laddercompetitie Barchemse Boule Baan

De eerste laddercompetitie van de Barchemse Boule Baan heeft Han Beumer als winnaar opgeleverd. De gezellige laddercompetitie blijft ook in de zomer op dinsdag- en donderdagmiddag doorgaan; men kan zich hiervoor opgeven via Henk Visscher (0573-441484).
Op zaterdag 17 september a.s. zal er weer een gezellige open dag worden gehouden voor iedereen die wel eens een balletje wil gooien. Men kan zich hiervoor inschrijven bij Henk Visscher via telefoon 0573-441484 of via email jhvisscher99@tele2.nl . Belangstellenden zijn ook van harte welkom om een kijkje te nemen.
Natuurlijk kan men ook op andere tijden gezellig een balletje gooien, met vrienden of mensen uit de buurt of zomaar... Bertus Bannink 0573-461311, wonende aan de Lochemseweg 6 is dan de persoon om te overleggen of de baan vrij is; hij is de man die de baan beheert; bij hem kun je dan ook ballen verkrijgen om mee te spelen.
(Bron: Dorien Nannings, www.barchem.org, 31 mei 2011)

_____________________________________________________________________________
    
       22-11-2010
            Voortgang "Barchemse Boules Baan"  BBB

Zoals reeds bekend heeft Barchem de Barchemse Boule Baan (BBB). We zien graag dat deze baan regelmatig gebruikt wordt. Om daarvoor mensen op het juiste moment bij elkaar te brengen én er een gezonde spanning in te maken, is er een laddercompetitie. In het nieuwe jaar 2011 zal dit in principe 2x per week plaatsvinden: op dinsdag en donderdag. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven via Henk Visscher: 0573-441484. Natuurlijk kan men ook op andere tijden gezellig een balletje gooien, met vrienden of mensen uit de buurt of zomaar...
Bertus Bannink 0573-461311, wonende aan de Lochemseweg 6 is dan de persoon om te overleggen of de baan vrij is; hij is de man die de ballen beheert; bij hem kun je dan ook ballen verkrijgen om mee te spelen.
Ook in mei 2011 zal er weer een 'bijzondere' dag zijn op de BBB - nader bericht volgt nog.

____________________________________________________________________________
           16-06-2010
           

De Werkgroep Barchemse Jeu de boulesbaan i.o. is per 8 juni 2010 opgeheven.
De eerste vergadering werd op 1 december 2009 belegd. Dus na al het wandelgangenoverleg van jaren ervoor, is de baan met vereende krachten binnen een half jaar tot stand gekomen.
Voor de continuïteit wordt gezorgd door de Spelcommissie Barchemse Boules Baan (BBB).
De baan draagt de naam "Barchemse Boules Baan".
De Spelcommissie bestaat uit: Riki Wanschers voorzitter, Arris Kramer pr en secretaris, Bertus Bannink baancoördinator, Henk Visscher spelleider, Ab Luesink bestuursafgevaardigde SVWB
De verantwoordelijkheid voor beleid en financiën ligt bij het stichtingsbestuur van De Woonplus, voorzitter Bennie Essink.
Opmerkingen over spelregels graag doorgeven aan de spelleider Henk Visscher.
Opmerkingen over baanregels graag doorgeven aan de baancoördinator Bertus Bannink.

_____________________________________________________________________________
           05-2010
            Werkgroep in oprichting

Er is een werkgroep in oprichting, welke bestaat uit de volgende vijf personen:
Margreet Arendsen Raedt, Bertus Bannink, Arris Kramer, Henk Visschers, Riki Wanschers en Bram de Wolf.
De werkgroep beraadt zich nog over de voortgang. Bijvoorbeeld: een vaste oefenavond (per week of maandelijks), wedstrijden, lessen, enzovoorts.